Masz pytania? Zadzwoń: 501 363 367

Formularz zgłoszenia gwarancyjnego

Wyłączeniu odpowiedzialności z tytułu gwarancji należą:

-nieautoryzowana ingerencja – m.in. wykonanie w okresie gwarancji naprawy lub zmian w instalacjach przez osobę lub podmiot do tego nieuprawniony,
-ingerencja wilgoci lub cieczy,
-uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie na skutek siły wyższej, uderzenia itp.

Jeżeli Państwa usterka powstała z przyczyn niezależnych od wyżej wymienionych prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszenia gwarancyjnego.

Regulamin zgłoszenia gwarancyjnego